Açık Saatler: 10.00 - 19.00 (Pzt- Cmt)

Sorularınız İçin Arayınız 0 (531) 517 51 51

KVKK

DR. ARMİN MÜŞTAK DERMATOLOJİ KLİNİĞİ FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Dr. Armin Müştak Dermatoloji Kliniği olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Kliniğimizi işleten tüzel kişilik Dr Armin Sağlık Güzellik İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.’dir. Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla en üst seviye güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu çerçevede bizimle paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta/çalışan mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin en üst güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve kliniğimiz tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

 1. Kliniğimiz Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm'de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

 

❖ Adınız, Soyadınız

❖ T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,

❖ Doğum yeri ve tarihiniz,

❖ Cinsiyetiniz,

❖ Adresiniz,

❖ Telefon numaranız,

❖ E-posta adresiniz,

❖ Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

❖ Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

❖ Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,

❖ Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,

❖ Bizimle iletişim geçtiğiniz takdirde ses kaydınız,

❖ Kliniğimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,

❖ https://www.arminmustak.com/ web sitelerini ziyaretiniz sırasında toplanan kimlik bilgileriniz ve sağlık verileriniz,

❖ E-posta, telefon veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

 1. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 2. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
 3. Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;
 4. Kliniğin iç işleyişini planlama ve yönetme,
 5. Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;
 6. Faturalandırma yapılması;
 7. Kimliğinizin doğrulanması;
 8. Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;
 9. Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;
 10. Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme;
 11. Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme; l. Kliniğimiz iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;

m.Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;

 1. Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
 2. İlaç veya tıbbi cihaz temini,
 3. Kliniğimizin tanıtım faaliyetleri,

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2'de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; anonim şirketlerimiz; denetçiler; avukatlar; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve şirketin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri Sorumlusu Dr Armin Sağlık Güzellik İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.’dir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güzeltepe Mahallesi Alper sokak No:5/2 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak veya kaydınızın teyit edildiği elektronik posta üzerinden sebnemmustak@gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Dr Armin Sağlık Güzellik İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti. farklı zamanlarda işbu Aydınlatma Metninde değişiklik veya güncelleme yapabilir. Aydınlatma Metninin güncel haline https://www.arminmustak.com/ web adresi üzerinden her zaman ulaşılabilir.

Saygılarımızla.

 

 

Veri Sorumlusu

Dr Armin Sağlık Güzellik İthalat  

İhracat Ticaret Ltd. Şti.